A PIACI SZABÁLYOZÁS ÉS ÉRTÉKPAPÍRJOG

Modulfelelős: Dr. Tomori Erika

Kurzus tartalma:

A modul célja a befektetések elemzéséhez és kezeléséhez szükséges magyar jogi - szabályozási környezet megismertetése a hallgatókkal, a szabályozás elsajátítása. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a befektetések elemzése, kezelése során a szabályokat biztonságosan alkalmazni.

A kurzus tematikája:

  • Polgári jogi alapvetés: szerződések szabályai, egyes polgári jogi szerződések
  • Az értékpapírok fogalma, egyes értékpapírok szabályozása
  • Társasági jogi áttekintés
  • A tőkepiac szabályozása
  • Versenyjog

Kurzus előfeltételei: Nincs.

Kurzus időtartama: 21 tantermi óra

Javasolt irodalom:

  • dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása, 2008.
  • dr. Tomori Erika: Polgári jogi összefoglaló a tőkepiaci alapismeretekhez Előadás jegyzet