RÉSZVÉNYELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Modulfelelős: Martin-Hajdu György

Kurzus tartalma:

A kurzus segítségével a hallgatók képesek lesznek a szabad pénzáramlás és a gazdasági profit alapú vállalatértékelés végzésére, pénzügyi kimutatások elemzésére, pénzügyi elemzések készítésére, maradványérték számítások végzésére, a kockázat és hozam modellek értékelésére, saját tőke, elvárt hozam és átlagos súlyozott tőkeköltség számításra, piaci mutatók alapján történő értékelésre, az elméleti összefüggések gyakorlati alkalmazására: értékteremtés, értékmenedzsment, bankok értékelése.

A kurzus tematikája:

 • Bevezetés a részvényelemzésbe és vállalatértékelésbe: a részvényértékelő szerepe, a részvényelemzés menete; az érték tartalma, értékelési alapelvek, módszerek és tévhitek
 • Cégérték forrása, DCF alapvetés és módszertan, a cash flow dimenziói, értékvezérlő-alapú értékelés, szabad pénzáramlás (FCFF) és gazdasági profit (EVA) alapú vállalatértékelés
 • DCF értékelés inputjai és folyamata; pénzügyi kimutatások elemzése és pénzügyi előrejelzések készítése, maradványérték számítás, gyakorlati alkalmazási kérdések
 • Kockázat és hozam modellek az értékelésben, a saját tőke elvárt hozam és a súlyozott átlagos tőkeköltség számításának módszertana, APV értékelési megközelítés Értékelés piaci mutatók alapján: a piaci mutatók fogalma, típusai, a piaci mutatók négy tesztjei
 • Akvizíciók értékelési sajátossága, gyakorlati alkalmazások: értékteremtés-értékmenedzsment, speciális értékelési helyzetek

Kurzus előfeltételei:

 • Matematikai alapképzettség, az Excel program felhasználói szintű ismerete.
 • Alkalmazott statisztika és pénzügyi alapszámítások modul és Kötvény modulok nélkül a megértés nehezebb lehet.

Kurzus időtartama: 21 tantermi óra

Javasolt irodalom:

 • Copeland, Koller, Murrin: Vállalatértékelés, Panem, John Wiley and Sons, Inc. 1999 - 1-3, 5-10, 12-14 fejezetek
 • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.
 • Damodaran online (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar)
 • Koller, Tim - Goedhart, Marc - Wessels, David: Valuation, Measuring and managing the value of companies, fourth edition, John Wiley & Sons, New York, 2005.
 • Bodie-Marcus-Kane: Befektetések 1996 - 2-3, 5-6, 8-10, 12, 16-18 fejezetek
 • Rappaport, Alfred [1998]: A tulajdonosi érték – Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea Kiadó, Budapest, 2002.
 • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem-McGraw-Hill 1997 - 7-12