VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Modulfelelős: Zsembery Levente, Michaletzky Márton (BCE)

Kurzus tartalma:

A kurzus elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek elemezni a vállalati döntések és a lehetséges finanszírozási formák alkalmazhatósága közötti összefüggéseket, megismerik a projektértékelés és projektfinanszírozás alapösszefüggéseit, kölcsönhatásait.

A kurzus tematikája:

  • Bevezetés a vállalati pénzügyekbe, vállalati cash-flow meghatározása és a DCF módszer alkalmazása projektek értékelésére
  • Vállalatok és projektek tőkeköltségét meghatározó tényezők elemzése, súlyozott átlagos tőkeköltség alkalmazása, holdingok tőkeköltségének meghatározása
  • Dinamikus projektértékelési módszerek és alkalmazásuk esettanulmányokon keresztül. (Fedezeti pont elemzés, Monte-Carlo szimuláció, szcenárió elemzés, döntési fák, reálopciók)
  • Opciós jogot tartalmazó értékpapírok használata a vállalatfinanszírozásban
  • Nemzetközi pénzügyi menedzsment, nemzetközi beruházások értékelése
  • Pénzügyi tervezés és lízing
  • Osztalékpolitika elméleti és gyakorlati megfontolásai
  • Finanszírozási politika kialakítása, tőkeszerkezet hatása a vállalat értékére
  • Vállalati fúziók és felvásárlások a gyakorlatban - esettanulmányok

Kurzus előfeltételei:

A módszertani, kötvény, számviteli és derivatív alapszintű ismeretek nélkül a tananyag feldolgozása nehézségekbe ütközhet.

Kurzus időtartama: 33 tantermi óra