VAP I.

Modulfelelős: Tóth Csilla (Bankárképző)

Kurzus tartalma:

A tanfolyam keretein belül áttekintjük a hazai és külföldi intézményi környezetet és a befektetéskezelési piacot, azok működési sajátosságait, a magyar szabályozói környezetet és a piaci önszabályozás eredményeként kialakult és széles körben elfogadott etikai normákat. Részletesen tárgyaljuk a piac mozgásait meghatározó gazdasági összefüggéseket, a portfolió elmélet alapjait, illetőleg megismerkedünk a legfontosabb termékek (kötvények, részvények, származtatott termékek) piacaival, sajátosságaival.

A VAP program tematikája:

  • Intézményi környezet
  • Piaci alapösszefüggések, portfolióelmélet
  • Szabályozási kérdések
  • Kötvénypiacok, kötvényszámtani alapok, kötvények a befektetés kezelésben
  • Részvénypiacok, részvények a befektetés-kezelésben
  • Származtatott termékek alkalmazása a vagyonkezelésben
  • Befektetések előkészítése és végrehajtása
  • Teljesítménymérés

További részletek a Bankárképző oldalán >>

Kurzus előfeltételei:

Módszertani alapismeretek, befektetési piacra vonatkozó alapismeretek.

Kurzus időtartama: 8x3 órás konzultáció + 3 órás vizsgafelkészítő

Javasolt irodalom:

NBK-BAMOSZ: Vagyon, Alap, Portfoliókezelés jegyzet