ALKALMAZOTT STATISZTIKA ÉS PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK

Modulfelelős: Oravecz Beatrix, Keresztély Tibor (BCE)

Kurzus tartalma: A modul célja a befektetések elemzésében használt alapvető matematikai és statisztikai módszerek összefoglaló áttekintése.

A modul tematikája:

  • Pénzügyi számítások – az excel beépített pénzügyi függvényeinek megismerésén keresztül. Kamatszámítások, Cash Flow elemzés, az árfolyamok és a kockázat mérési módszerei
  • Bevezetés a valószínűség számításba. Valószínűség eloszlások, eloszlás és sűrűség függvény. A mintaeloszlás elemzése. A várható érték és a szórás fogalma és becslése. A becslések megbízhatósága. Konfidencia intervallumok.
  • A befektetési döntések módszertani alapjai
  • A statisztikai próbavégzés menete, leggyakoribb statisztikai próbák
  • Két változó közötti kapcsolatok statisztikai elemzés, korreláció és regresszió számítás

Kurzus előfeltételei: Logikus gondolkodás, alapszintű matematikai, pénzügyi és statisztikai ismeretek. Az Excel program felhasználói szintű ismerete.

Kurzus időtartama: 21 tantermi tanítási óra

Javasolt irodalom: Dr. Matits Ágnes: Pénzügyi piacok elemzése – Módszertani alapismeretek, Bankárképző, Budapest, 2001.