SZÁMVITEL ÉS BESZÁMOLÓ ELEMZÉS

Modulfelelős: Berendi Judit (Bankárképző), Kaliczka Nándor (BCE)

Kurzus tartalma:

A modul célja felkészíteni a programban résztvevőket a hazai és a nemzetközi számviteli és elemzési ismeretek megszerzésére és azok gyakorlati alkalmazására.

A modul olyan ismereteket nyújt, amelyek elsajátítása után a résztvevők egyrészt meg tudják ítélni, hogy az adott vállalkozás számviteli rendszere megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, másrészt az elemzési ismeretek révén hatékony segítséget tudjanak adni a vezetés, illetve a befektető döntés-előkészítő munkájában.

A modul tematikája:

  • Számviteli alapok – a számvitel szabályozása, alrendszerei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség, vagyonváltozások a mérlegben, pénzügyi intézmények számvitele, főbb jogszabályi előírások, kockázat és kontroll.
  • A konszolidáció számvitele – a konszolidáció célja, feladata, általános szabályai, konszolidálásba bevont vállalkozások meghatározása, konszolidált éves beszámoló készítése.
  • A számvitel nemzetközi szabályozása – IFRS-ek és a nemzeti számviteli szabályok közötti tipikus eltérések, jogi szabályozás az EU-ban, pénzügyi kimutatások alapelvei, IAS-ek szerinti pénzügyi kimutatások, IFRS-ek hatása az EU-ban a pénzügyi szféra tőkeszerkezetére, prudenciális szempontok, IFRS-ek és az adózás az EU-ban.
  • A vállalati cash-flow kimutatás és elemzése – a cash-flow kimutatás és elemzése, cash-flow struktúrák.
  • A számviteli beszámoló elemzése – vagyongazdálkodás, forrásgazdálkodás, nyereségesség, hatékonyság, fizetőképesség, adósságszolgálat és növekedési képesség vizsgálata

Kurzus előfeltételei: Számviteli alapismeretek

Kurzus időtartama: 27 tantermi tanítási óra

Javasolt irodalom:

  • Számvitel és mérlegelemzés alapjai.
  • Magyar számviteli jogszabályok – 2000. évi C. tv., valamint az előadói jegyzetek és feladatok.
  • IFRS-ek, az EU hivatalos honlapján megjelent számviteli rendeletek az Official Journalban.