OPCIÓK, FUTURES ÉS MÁS DERIVATÍVOK

Modulfelelős: Dr. Száz János, Vidovics-Dancs Ágnes (BCE)

Kurzus tartalma:

A modul célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a származtatott termékek fogalmi rendszerével, ezen termékek gyakorlati használatával és áralakulásukkal, olyan formában, hogy a megszerzett tudást mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják. A modul elvégzését követően a hallgató képes a tananyagban meghatározott ismeretanyag keretei között a különböző származtatott termékek értelmezésére, adott döntési szituációkban az alkalmazandó származtatott termék-konstrukció kialakításásra vagy kiválasztásásra, a származtatott termékek hasznát, költségeit és alkalmazásuk kockázatát felismerni, a származtatott termékek elméleti árát meghatározni, ezzel összefüggésben a piaci árak közötti eltéréseket értelmezni és az áralakulást modellezni.

A modul vázlatos tematikája:

 • Kurzusbevezető, opciós alapok
 • Határidős ügyletek
 • Statikus arbitrázs, összetett pozíciók
 • Wiener, Ito, Black-Scholes-képlet, BS-egyenlet
 • Binomiális árazás, AD-árak
 • Devizára és futures-re szóló opciók, egzotikus opciók, görög betűk
 • Csereügyletek
 • A vállalati pénzügyek tananyag előzetes ismerete.
 • Warrant, bull CD
 • Derivatív piacok a gyakorlatban
 • Gyakorlás

Kurzus időtartama: 33 tantermi óra

Javasolt irodalom:

 • Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása
 • Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása
 • Befektetések feladatgyűjtemény
 • Flesch-Száz: Befektetési számítások (példatár)
 • Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott ügyletek